Girls und Panzer das Finale: Part II 2019

Synopsis:

Part 2 of 6 for the final chapter of Girls und Panzer series.

Directed by: Tsutomu Mizushima
Written by: Reiko Yoshida
Release date: 2019-06-15
Runtime: 54 minutes
Related titles:
Cast:
Mai Fuchigami
Mai Fuchigami
Miho Nishizumi 
Ai Kayano
Ai Kayano
Saori Takebe 
Ikumi Nakagami
Ikumi Nakagami
Yukari Akiyama 
Mami Ozaki
Mami Ozaki
Hana Isuzu 
Yuka Iguchi
Yuka Iguchi
Mako Reizei 
Kanami Satou
Kanami Satou
Alina