"Scrubs" 2001

"Scrubs" movie posters on Amazon: "Scrubs" Blu-Ray's and DVD's on Amazon: